Forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r (EU Zone)

0
Kilde: Fiskeristyrelsen
REKLAMA

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 1r og 2r skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r fra og med mandag den 4. maj 2020. Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 1r, 2r og 3r træder i kraft fra og med tirsdag den 5. maj 2020.

Reguleringsbekendtgørelsens § 153 stk. 3, kan med ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r.

Tobis fra forvaltningsområde 1r, 2r og 3r, der landes mandag den 4. maj 2020 afskrives perioderationen for uge 18.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 5 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here