DFDS driftsresultat faldt 10 pct. i Q1

  0
  REKLAMA

  Corona-krisen havde frem til midten af marts en begrænset effekt på omsætning og indtjening i DFDS, skriver rederiet i en fondsbørsmeddelelse.

  Men så suspenderede rederiet de to ruter København-Oslo og Amterdam-Newcastle, der begge har en stor overvægt af passagerer i forhold til fragt, ligesom fragtkapaciteten blev reduceret på en lang række ruter. 12 ud af 50 færger blev oplagt og omkring 2.200 medarbejdere er indtil videre hjemsendt med løn.

  Omsætningen faldt med 1,5 pct. til 3,8 mia. kr. i forhold til 1. kvartal i fjor, og det skyldes hovedsageligt, at passageromsætningen faldt i marts, mens kvartalets fragtomsætning som helhed var på niveau med 2019, skriver rederiet.

  Omkring halvdelen af nedgangen i driftsindtjeningen (EBITDA) på 67 mio. kr. var relateret til lavere passageraktivitet som følge af Covid-19.

  “Den anden halvdel af nedgangen skyldtes en negativ effekt fra Covid-19 på fragt, en forøget indtjening i sammenligningsperioden 1. kvt. 2019 fra lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit og et lavere resultat for special cargo-logistik på grund af primært engangsomkostninger.”

  DFDS understreger, “at rederiet har en solid position både med hensyn til likviditet og finansiel fleksibilitet til at møde de udfordringer og udnytte de muligheder, der vil kunne opstå fra nuværende og fremtidige markedsforhold.”

  Samlet set rådede rederiet ved udgangen af 1. kvartal over 2 mia. i kontanter og lignende samt 1,4 mia. kr. i uudnyttede kreditfaciliteter, der i april er blevet toppet op med yderligere 750 mio. kr. i kommitterede faciliteter.

  DFDS peger på, at den nuværende situation indebærer flere risici, der kan påvirke driften og indtjeningen i 2020 og peger på fire, som de vigtigste:

  – Pålidelighed og kontinuitet af driften er afhængig af medarbejderes sundhed og fortsat undtagelse af vores drift fra nedlukninger  
  – Passagerindtjeningen i højsæsonen — juni-august — er udsat i forhold til varighed af nedlukninger og niveauet af færgerejsende efter nedlukninger
  – Lavere aktivitet i visse sektorer under og efter nedlukninger kan reducere fragtmængder. Bilindustrien er en nøglerisiko i den sammenhæng
  – Øget kreditrisiko knyttet til leverandører, modparter og kunder.

  DFDS leverer sit endelige 1. kvartalsregnskab den 7. maj.

  Kilde: DFDS

  (Visited 3 times, 1 visits today)