Danske havne kan tabe 500 mio.kr.

  0
  REKLAMA

  Ingen danske erhvervshavne ventes at få ram forbi, når effekterne af corona-krisen fejer over landet.

  “Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan forudse, hvordan den økonomiske udvikling for de danske erhvervshavne vil blive som følge af corona-krisen,” siger direktøren for Danske Havne, Tine Kirk Pedersen.

  Brancheorganisationen har beregnet, at en omsætningsnedgang i de danske erhvervshavne på mellem 10 og 25 pct. vil føre til et omsætningstab på mellem 200 mio. kr. og 500 mio. kr., “hvilket selvfølgelig vil kunne mærkes,” siger direktøren.

  En af de havne, der bliver rigtig hårdt ramt er CMP (Copenhagen-Malmø Port), der i år forventede besøg af omkring 1 mio. krydstogtgæster som den største krydstogthavn i Østersø-regionen. Men her er forventningen, at der vil gå lang tid, inden der kommer gang i den turisme igen.

  “Krydstogt er lukket helt ned nu og vil tidligst komme igen om to-tre måneder, og vi tvivler på, at vi kommer tilbage på fuldt niveau i år,” siger Henrik Ahlqvist, der er cruisemanager i CMP. Havnen forventer på den baggrund et tab på et trecifret mio-beløb.

  I en af Danmarks største fiskerihavne, Thyborøn Havn, forventer havnedirektør Jesper Holt Jensen ikke på nuværende tidspunkt, at industrifiskeriet i stort omfang vil blive påvirket med hensyn til den produktion, der foregår i Danmark.

  “Til gengæld har vi en forsigtig antagelse om, at landinger i konsumfiskeriet vil falde med mindst 10-15 procent, hvis krisen varer ved i maj og juni. Hvis det sker, vil det selvfølgelig påvirke havnens økonomi, fordi vi får indtægter som følge af priserne på de fisk, der landes,” siger havnedirektøren.

  Om skønnet for omsætningstabet siger Tine Kirk Pedersen, at den økonomiske usikkerhed er betydelig lige nu:
  “Og hvis krisens omfang bliver værre end forventet, vil tabene selvfølgelig også overstige de værste skøn. Situationen er selvsagt alvorlig, og derfor kigger vi også på forskellige greb, der kan lette situationen for havnene, hvis vi kommer ud i et worst case-scenarie.”

  Kilde: Danske Havne

  (Visited 4 times, 1 visits today)