Thyborøn Havn lander solidt overskud

0
Gods bidrog ved siden af fisken også til det gode resultat for Thyborøn Havn
REKLAMA

I 2019 har Thyborøn Havn igen vist, at den vestjyske havn er en solid forretning. 2019-regnskabet cementerer Thyborøn Havns position som en af Danmarks mest betydelige fiskeri- og godshavne på Vestkysten.

2019 blev endnu et år med god omsætning og et meget tilfredsstillende resultat for Thyborøn havn

Thyborøn Havn havde i 2019 en omsætning på 44,1 mio. kr. hvilket er tæt på rekorden fra 2018, hvor omsætningen nåede 44.8 mio. kr. Bundlinjen for 2019 blev også ganske tilfredsstillende med et overskud på 7,6 mio. kr.  

Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro udtaler i forbindelse med regnskabet

-2019 har været et ganske godt år i Thyborøn. Fiskeriet har været turbulent i 2019 med en svag start først på året. Derfor er det særdeles tilfredsstillende, at det det blev det andet bedste år på fiskeriet – kun overgået af 2018. En landingsværdi på hele 917 mio. kr. for fisk er bestemt tilfredsstillende. Det er også yderst tilfredsstillende, at omsætningen ender tæt på rekorden fra 2018, og at resultat stort set lever op til det, vi havde budgetteret med”.

Ikke kun fisken medvirkede til det gode resultat i 2019
Det lykkedes stort set også at fastholde godsomsætningen tæt på 1,5 mio. ton. Sten og grusmaterialer fra Jyske Rev er fortsat den helt store godstype i Thyborøn. Det skyldes gode konjunkturer på byggeriet i Danmark, hvor gruset fra Jyske Rev bruges i betonindustrien. Der er også stadigvæk positive takter i udskibningen af grus og sten fra havnen til eksport, et område som forventes at kunne vokse i de kommende år.

Også de øvrige godstyper såsom laksefoder, kemikalier, olie, biomasse og fiskemel gav en god godsomsætning i 2019, hvilket også er med til at placere Thyborøn Havn solidt som en godshavn.

Investeringer bærer frugt
Resultatet viser også klart, at de senere års store investeringer bærer frugt og skaber både omsætning og arbejdspladser i Nordvestjylland. I de senere år er der investeret betydelige beløb i forbedring af forholdene omkring fiskeauktionen, ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, ved smedevirksomhederne i Vestre Inderhavn, og et komplet sværgodskajanlæg er blevet anlagt i Sydhavnen til offshore vind projekter. I alt er der investeret i nærheden af 530 mio. kr. i Thyborøn Havn siden den i 2001 blev en kommunal ejet selvstyrehavn.

Thyborøn Havn ser også frem mod 2021, hvor havnen forventer,  at investere i større vanddybder i indsejlingen til havnen – et projekt det desværre ikke lykkedes at få færdigbehandlet ved myndighederne i 2019. Det sker i forbindelse med, at Thyborøn Havn har overtaget statens hidtidige ansvar for oprensningen i Thyborøn Kanal 1. januar 2020. I øjeblikket ligger der en ansøgning hos Kystdirektoratet om tilladelse til at uddybe Thyborøn Kanal, så der kan sikres en indsejlingsdybde på 10 meter til havnen.

Om de kommende initiativer siger havnedirektør Jesper Holt Jensen:

-Vi er faktisk ret stolte af, at det har været muligt at holde et så højt investeringsniveau i Thyborøn, og at forretningen er fulgt med. Over 500 mio. kr. er mange penge, men vi kan se, at de er givet godt ud, når fiskeriet og erhvervet omkring havnen blomstrer. I 2020 og 2021 glæder vi os til at kunne tage det sidste nap i denne omgang omkring vanddybde, når vi forhåbentlig om ikke ret længe får tilladelse til uddybningen i Thyborøn Kanal.

Fakta om havnen

Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune
Thyborøn Havn råder over et samlet areal på ca. 950.000 m2
Der er i alt ca. 5,7 km kajanlæg på Thyborøn Havn
Største vanddybde i bassiner og ved kajer er 9 meter
Samlet godsomsætning over kaj i 2019 blev på 1.45 mio. ton
Samlet mængde af fisk over kaj i 2019 blev på 249 mio. ton
Værdien af landet fisk over kaj i 2019 blev på 917 mio. kr.

Nøgletal for Thyborøn Havn

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Omsætning (mio. kr.) 31,42 34,2 39,2 43,5 43,9 44,8 44,1
Resultat (mio. kr.) 4,78 4,7 9,20 11,9 11,6 12,2 7,6
Balance (mio. kr.) 160,0 151,4 173,8 246,9 239,7 287,0 319,7
Egenkapital (mio. kr.) 73,9 78,7 87,8 99,7 111,3 123,6 131,2
Soliditetsgrad (%) 46,2 52,0 50,5 40,3 46,4 43,0 41,0
Overskudsgrad (EBIT) 22,5 20,3 28,7 33,7 34,4 34,6 25,9

(Visited 2 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here