Maersk Drilling får underskud i 2019

  0
  REKLAMA

  Der blev større efterspørgsel efter Maersk Drillings rigge i 2019 og det afspejler sig i antallet af kontraherede dage, der steg fra 6.024 i 2018 til 6.310 i fjor. Selskabet sikrede sig 14 nye kontrakter og folængede 16 eksisterende, hvilket bidrog til en forøgelse af ordrebogen på 828 mio. dollar til 2,1 mia. dollar i slutningen af året.

  “Jeg er glad for, at vi har leveret som vi har forventet i 2019. I løbet af året fortsatte vi med at se virkningen af opsvinget på markedet med flere kontraktdage, og i fjerde kvartal begyndte vi også at se en stigningen i de gennemsnitligt realiserede dagsrater. Varigheden af de nye kontrakter er dog fortsat relativ kort. Med en stærk indsats på kontraktområdet bevarer vi en god oversigt i forhold til 2020. Dette – kombineret med vores positive generering af cash flow og stærke balance – giver os en fortsat høj grad af økonomisk fleksibilitet,” udtaler Jørn Madsen, der er CEO i Maersk Drilling i en kommentar til årsregnskabet.

  Maersk Drilling har sikret en kontraktdækning i år på 66 pct. mod 63 pct ved indgangen til 2019, mens den finansielle oppetid fortsat ligger højt på 98,9 pct. mod 99,1 pct. i fjor.
  Omsætningen blev på 1,22 mia. dollar mod 1,43 mia. i 2018, mens resultatet før skat endte med et underskud på 84 mio. dollar mod et overskud på 989 mio. i 2018.

  Selskabet forventer en driftsindtjening (EBITDA) i 2020 på mellem 400-450 mio. dollar, mens kapitaludgifterne forventes at ligge på 150-200 mio. dollar, hvilket er noget lavere end de 309 mio. dollar, der blev realiseret i 2019, hvilket skyldes færre store special periodic surveys i flåden.

  Maersk Drilling ejer og driver en flåde af 23 offshore rigge og beskæftiger 2.850 medarbejdere.

  Kilde: Maersk Drilling.

  (Visited 3 times, 1 visits today)