Foreninger kræver muslingefiskeri stoppet i Århus bugten

0
Muslingefiskeriet i Århusbugten er ikke populært hos naturforeningerne
REKLAMA

En bred vifte af landsorganisationer – blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Levende Hav – samt lokale foreninger står bag et åbent brev til fiskeriminister Mogens Jensen. I brevet kræver organisationerne at muslingefiskeriet stopper med at fiske med bundskrabende redskaber i Århus bugten og Kalø Vig. De bemærker overfor ministeren, at brug af bundskrabende redskaber potentielt har væsentlig negativ effekt for ålegræs, makroalger, og bundfauna i Kalø Vig og Århus Bugt. 

”Bundlevende fisk er stort set væk fra vigene omkring Mols i Århus bugt. Lokale havjægere oplyser, at de store flokke af dykænder og edderfugle, som for blot få år siden blev set rundt om Molshoved, Begtrup vig og Kaløvig ikke ses mere. De flyver videre til bedre fourageringsområder,” lyder det i skrivelsen, som også gør opmærksom på, at der de senere år er gjort flere forsøg på at ophjælpe bestandene med blandt andet udsætning af fisk. I det lys mener organisationerne, at ”det strider mod sund fornuft at pløje bunden op flere gange om året, og er i konflikt med beskyttelse og ophjælpning af bundfauna, fiske- og fuglebestande”.

I Danmarks Fiskeriforening efterlyser man fakta for at de få muslingefartøjer, der fisker i området gør så meget skade, at det berettiger et stop for fiskeriet

– Det er nogle meget grove postulater, som man kaster mod fiskeriet. Og hvor er fakta? Det drejer sig blot om et par fartøjer, der fisker muslinger her, og har det overhovedet betydning i det store billede? Før fiskeriet kritiseres så groft, som er tilfældet her, og hvis noget fiskeri overhovedet skal begrænses, så bør det undersøges videnskabeligt. Fiskeriet skal ikke bare stoppes ud fra mavefornemmelser, siger Henrik S. Lund, biolog i Danmarks Fiskeriforening til foreningens egen avis Fiskeri Tidende.

FAKTA
Sidste år landende fiskerne 2.300 tons muslinger fra muslingeområderne i Kattegat svarende til knap 5 procent af de danske muslingefiskeres samlede fangster. Muslingefiskeriet fra muslingeområderne i Kattegat havde en værdi på 2,5 mio. kroner i 2019. Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 3 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here