“Value2Sea” skal sikre grønnere transport

  0
  REKLAMA

  ”Projektet handler om at skabe sammenhæng mellem aktører i logistikkæden og udarbejde en miljømæssig vej til at transportere varer på tværs af grænserne. Lastbiler er fleksible, billige og hurtige, men de skaber trængsel på veje og i byer, og det er det, vi gerne vil undgå via søvejene, som er mere miljøvenlige,” siger Kenn Steger-Jensen og Hans-Henrik Hvolby – begge professorer fra Aalborg Universitet, som har taget initiativ til og leder projektet.

  Hos Hirtshals Havn, der er en af de danske deltagere i projektet, er der store forventninger til, at det kan positionere havnen i fremtiden og forandre godslogistikken i Skandinavien.

  “Value2Sea vil skabe grundlaget for at optimere godstransport i Skandinavien ved modernisering af de transportmønstre, der gennem årtier er blevet brugt, fordi de ligger på rygmarven. Med Value2Sea bliver der skabt udgangspunkt for at tænke nyt og innovativt, så der i fremtiden kan tages beslutninger baseret på reel viden om parametre som økonomi, klimabelastning og transporttider. Value2Sea vil give godstransportsektoren et nyt og fremadrettet ståsted, der udnytter multimodale transportløsninger til gavn for samfundet, industrien og transportvirksomhederne. Der er ingen tvivl om, at Value2Sea-perioden vil blive udfordrende, og resultatet bliver utroligt spændende.” forklarer Jens Kirketerp Jensen, adm. direktør på Hirtshals Havn.

  Projektet gik i luften ultimo 2019 og gennem de næste tre år arbejder projektpartnerne på tværs af Norge, Sverige og Danmark at finde nye løsninger inden for bæredygtige logistik- og transportsystemer, digitalisering i transportsystemerne samt muligheder for og betydning af elektrificering af havne og transportsystemer og autonom skibsfart.

  Ud over Hirtshals Havn er Danmark også repræsenteret i projektet gennem Fjordline, Vendelbo Spedition A/S, Arctic Group A/S, Integrate og MARCOD.

  Kilde: Danske Havne

  (Visited 5 times, 1 visits today)