Kamera er en dansk ide

0
REKLAMA

Efter dørene blev åbnet efter EU’s ministerrådsmøde i december sidste år, varslede fiskeriminister Mogens Jensen, at der vil blive indført kameraovervågning af  trawlfiskeriet i Kattegat i 2020. En overvågning som de danske fiskere finder er en urimelig mistænkeliggørelse af erhvervet og ikke bringer flere torsk i Kattegat.  Kameraprojektet er dog ikke en ide, der født på rådsmødet i enighed mellem Danmark og de øvrige EU-lande. På rådsmødet besluttede de at indføre mere selektive redskaber i Kattegat.  Hvis et medlemsland indførte kameraprojekt, blev de deltagende fartøjer fritaget herfra. Der var altså intet krav om kamera.

I et brev til Danmarks Fiskeriforening, som er offentliggjort på fiskeritidende.dk medgiver fiskeriministeren, at kameraovervågning er en dansk ide.

– Det er korrekt, at forslaget om et kameraprojekt er et dansk initiativ. Det danske forslag var således en del af en samlet løsning, hvor der enten skal fiskes med meget selektive redskaber, eller hvor fiskere med elektronisk monitorering ombord kan fiske med de redskaber, der hidtil har været krav om i Kattegat. Samlet set blev det danske projekt en del af et kompromis, som er med til at sikre en fornuftig bifangstkvote, samtidig med, at der fortsat er mulighed for at have et blandet fiskeri i Kattegat.

Fiskeriministeren fastholder, at kamera er vejen for kontrol af landingspligt, bæredygtig forvaltning og bedre data – og ej udtryk for mistillid:

– Staten foretager kontrolforanstaltninger inden for mange brancher og erhverv for at kunne kontrollere og dokumentere, at gældende regler og love er overholdt. Det er inden for alle områder nødvendigt at følge med udviklingen og sikre, at de anvendte kontrolforanstaltninger er effektive. Derfor indføres der også skærpede foranstalter inden for andre erhverv fx landbrug. Et eksempel på dette er den omfattende kontrol med svinetransporter. Det er derfor ikke tale om en særlig mistillid til fiskerierhvervet, men en ambition om at sikre en ligeså effektiv og moderne kontrol som inden for andre områder.

(Visited 4 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here