Finanslov: Nyt havforskningsskib udskydes

  0
  REKLAMA

  Designfirmaet Knud E. Hansen præsenterede tidligere i år et nyt designstudie til en afløser for det nu 39 år gamle havforskningsskib, Dana IV, der står foran sit 40 års klasseeftersyn. Det kommer sandsynligvis til at koste mere, end det kan betale sig at investere i det gamle skib, men en afløser lader vente på sig.

  Den mulige efterfølger koster ifølge designstudiet omkring 340 mio. kr., men Folketingets partier valgte at udskyde beslutningen om investeringen.

  “Partierne er enige om, at det er vigtigt at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag, før der træffes beslutning om et statsligt engagement i ny skibskapacitet, herunder beslutningsgrundlag i forhold til skibstype, finansiering, myndighedsopgaver, ejerskab og opbakningen i forskningsmiljøerne til sagen. Partierne noterer sig, at uddannelses- og forskningsministeren senest medio 2020 vil tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan danske forskere og myndigheder kan opnå den skibsadgang,” hedder det i aftalen om fordeling af Forskningsreserven, som Folketingets partier blev enige om i sidste uge.

  Det nye skib skal ifølge designoplægget bygges med henblik på forskningssejlads i Østersøen, Den Botniske Bugt, Kattegat, Skagerak, Nordsøen, Nordatlanten og de arktiske farvande omkring Grønland.

  Prorektor ved DTU, Rasmus Larsen, sagde i sidste måned til Søfart, at beslutningen om et nyt skib presser sig på på grund af det kommende klasseeftersyn, der kan sætte en stopper for skibet med mindre der investeres i en meget kostbar opgradering.

  Dermed kan Danmark risikere at stå uden et forskningsskib på et tidspunkt, hvor der er stor fokus på Arktis både i forhold til mulig sejlads og på grund af klimaforandringerne, påpegede Rasmus Larsen.

  “Rent forskningsmæssigt er klimaforandringernes indvirkning på det arktiske havmiljø og biodiversitet jo i sig selv et særdeles stort felt, som det må være naturligt for et land som Danmark at være i front på,” sagde han til Søfart.

  Og politikerne giver da også udtryk for, at et forskningsskib er vigtigt for Danmark.

  “Partierne er enige om, at det er vigtigt, at danske forskere og myndigheder har adgang til forskningsskibskapacitet, der kan overtage opgaver fra DTU’s nuværende oceangående havforskningsskib, Dana,” hedder det i aftalen.

  Redaktionen.

  (Visited 6 times, 1 visits today)