Nyt Platt-index skal vise forskellen

  0
  REKLAMA

  De nye TCE-vurderinger er beregnet på baggrund af dagsprisen for 0,5 pct. bunkerolie. Skibenes forbrug og hastighed er beregnet på baggrund af omfattende markedsunderesøgelser og skulle således afspejle praksis i markedet for skibe, der benytter lavsvovlsolie.

  Tilsvarende beregnes en TCE for skibe, der er udstyret med scrubbere og derfor fortsat kan benytte bunkerolie med et svovlindhold på 3,5 pct.

  “Scrubber indexene viser den gennemsnitlige forskel mellem TCE for scrubber-udstyrede skibe i forhold til skibe uden scrubbere på deres respektive ruter under hver skibstype,” oplyser Platts.
  Publiceringen af de nye index startede 1. november.

  Kilde: TradeWinds

  (Visited 23 times, 1 visits today)