Dobbelt op på Vordingborg Havn

  0
  REKLAMA

  ”Den oprindelige udviklingsstrategi fra havnens side har båret frugt. Alle etablerede arealer er udlejet, og der er allerede nu efterspørgsel efter arealerne på de resterende udviklingsområder. Med igangsættelsen af etape 4 ser vi frem til snarest at kunne tilbyde arealer til kommende kunder og partnere”, siger havnebestyrelsesformand Poul A. Larsen.

  Etape 4 kommer til at ligge i forlængelse af anlægsområdet ved Storstrømsbro-byggeriet dvs. på sydvest-siden af Masnedø mod Falster.

  Etape 4 er et landindvindingsprojekt, som vil udvide Vordingborg Havns areal med ca. 200.000 m2. Derudover skal der bygges et kajanlæg på ca. 150 m. I dag råder Vordingborg Havn efter den seneste udvidelse over ca. 180.000 m2. Det resultere i mere end en fordobling af de nuværende arealer.

  Projektet går ud på at inddæmme arealet og efterfølgende fylde det op med jord og genbrugsprodukter fra andre anlægsprojekter. I dag genereres der enorme mængder af jord og andre industrielle restprodukter fra de mange anlægsprojekter rundt om i Danmark. Et nyttiggørelsesprojekt betyder, at disse restprodukter nyttiggøres i stedet for at optage plads og udgøre en økonomisk belastning.

  Ved at etablere et nyttiggørelsesprojekt på Sydsjælland vil virksomheder i kommunen og i området have lettere adgang til at komme af med jord tæt på deres anlægsprojekter. Tidsmæssigt vil projektet falde i en gunstig periode, fordi en lang række jordmodtagelsesfaciliteter er ved at være fyldt op. Vordingborg Havn har som partner i EU Interreg projektet DUAL Ports stor erfaring med nyttiggørelsesprojekter.

  Etape 4 er en del af den oprindelige masterplan og er derfor en naturlig forlængelse af disse erfaringer. I den nyligt afsluttede havneudvidelse blev der også brugt en række genbrugsprodukter.
  Cirkulær økonomi

  Da omkostningerne til etablering af etape 4 dækkes via betaling for jordmodtagelsen skal havnen ikke optage lån. Både danske og udenlandske virksomheder har udtrykt interesse for at stå for såvel bygning af anlægget samt jordmodtagelse. Derfor skal hverken Vordingborg Havn eller Vordingborg Kommune have penge op af lommen.

  ”Det er en meget gunstig situation for både havn og vores samfund”, siger direktør for Vordingborg Havn Jan Michelsen.

  ”Ikke alene er projektet en økonomisk god forretning, men set fra et miljømæssigt perspektiv, giver det jo også ualmindelig god mening at udvide på denne måde”.

  Havnens udviklingschef, Jan-Jaap Cramer supplerer: ”Vi skal tænke cirkulær økonomi og grøn omstilling, når vi snakker bygge –og anlægsprojekter. Det er fremtiden – også når det gælder havne”.

  En række virksomheder har på nuværende tidspunkt allerede udtrykt interesse for at leje de fremtidige havnearealer. Virksomhederne omfatter både traditionelle shippingvirksomheder, entreprenører, transportører og jordhåndteringsfirmaer. Under anlæggelsen af etape 4 vil en række materialer desuden skulle indskibes, hvilket vil betyde øget godsomsætning for havnen. Det forventes at projektet også vil afføde en række positive effekter, der vil gavne beskæftigelsesområdet. Sidst men ikke mindst betyder etape 4, at Vordingborg Havn bliver en endnu stærkere og synlig spiller i branchen, og derved kan blive medvirkende til at tiltrække fremtidige erhvervsfremmende virksomheder til en maritim klynge.

  Kilde: Vordingborg Havn

  (Visited 5 times, 1 visits today)