Monjasa: 91 % vil købe lavsvovlsolie i år

  0
  REKLAMA

  Monjasa har foretaget undersøgelsen blandt kunder, der kontrollerer i alt 3.857 skibe globalt. Og af dem svarer 91,3 pct., at de forventer at indkøbe olie med lavt svovlindhold (VLSFO) jævnligt i løbet af årets sidste kvartal.

  “Den høje andel viser, at kunderne i stor stil har taget opfordringen til sig om at begynde at benytte det nye brændstof, inden reglerne træder i kraft, så de kan nå at få erfaringer med brugen. Og det er positivt,” siger Thorstein Andreasen, der er kommunikationschef i Monjasa.

  Den nye olie forventes ifølge undersøgelsen at ville udgøre 57,1 pct. af kundernes samlede behov.

  Når reglerne træder i kraft den 1. januar 2020 forventer 21,7 pct. at foretage et fuldstændigt skifte fra bunkerolie med højstsvovlindhold (HSFO) til VLSFO, mens de øvrige vil have et blandet forbrug, herunder også benyttelsen af gasolie (MGO)

  Knap 70 pct. af kunderne i undersøgelsen vil foretrække at købe VLSFO fremfor den dyrere gasolie, der dog fortsat er den eneste olietype ud over gas, der lever op til reglerne i SECA-områder som Nordsøen og Østersøen, hvor det maksimalt tilladte svovlindhold er 0,1 pct.

  I dag udgør HSFO 80,8 pct. af salget til kunderne i undersøgelsen, mens MGO ligger på 19,2 pct. Det er dog forventet, at salget af MGO vil stige til godt 25 pct. i løbet af 2020.

  Undersøgelsen viser også, at godt en fjerdedel af Monjasa-kunderne er begyndt at rense deres tanke for at være klar til at benytte den nye olietype, mens resten forventes at gøre det i løbet af fjerde kvartal. Næsten halvdelen af kunderne oplyste, at de ikke forventede behov for at de-bunkre HSFO-olie op til 2020.

  Af de repræsenterede skibe i undersøgelsen, var 225 – svarende til 5,8 pct. – udstyret med scrubbere, mens lidt over en tredjedel af kunderne i undersøgelsen forventede at udstyre flere af deres skibe med scrubbere. Hvor mange det drejer sig om, siger undersøgelsen ikke noget om.

  “Vi har gennemført undersøgelsen for at lære mere om vores kunders planer og for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan understøtte dem i transitionen,” siger Monjasa´s COO, Svend Stenberg Mølholt.

  Undersøgelsen kan betegnes som repræsentativ blandt Monjasa´s kunder, men ikke i en større sammenhæng.

  Kilde: Monjasa

  (Visited 6 times, 1 visits today)