Russisk skib tilbageholdt af Søfartsstyrelsen

  0
  REKLAMA

  ”Forholdene om bord lever langt fra op til, hvad vi betegner som kvalitetsskibsfart”, siger synschef Martin John, Søfartsstyrelsen.

  ”Vi har søfarende om bord, der ikke har fået løn, og der er absolut rod i lønregnskaberne med tvivl om, hvad de har fået og om de har fået løn. Dertil kommer, at der er møgbeskidt, der er ingen varme og provianten – der er mangelfuld – lever ikke op til kravet om en sund og varieret kost”, siger Martin John.

  ”Hvad angår det sikkerhedsmæssige er der alene 33 fejl og mangler. Og det er ikke i småtingsafdelingen. Vi taler om defekt brandudstyr og søkort, der er mere end to år gamle, for nu bare at nævne et par af punkterne”.

  Ifølge CO-Søfart er det 3. gang indenfor det seneste år skibet tilbageholdes, og det står dermed overfor at blive forment adgang til havne i bl.a. Europa.

  Aressa er 41 år gammelt, russisk ejet, indregistreret under Cameroun-flag og på 2.650 DWT. Besætningen tæller 11 – heraf er 9 fra Rusland og 2 fra Hviderusland.

  I november sidste år lå Aressa fire dage tilbageholdt i Azov i det Azovske Hav i Rusland. Defekter ved redningsbåde og brandslukningsudstyr var blandt årsagerne til tilbageholdelsen. Skibet blev frigivet af de russiske myndigheder på betingelse af, at det sejlede til værft for reparation. Om det har været på værft herefter, står ifølge CO-Søfart hen i det uvisse.

  To måneder senere, 23. januar i år, fandt havnestatsinspektørerne i Goole i Storbritanien 24 fejl og mangler ved skibet. 13 af manglerne var så grove, at de hver for sig gav grundlag for tilbageholdelse. Også her konstaterede inspektørerne defekter og mangler ved redningsmidler, manglende certifikater og mangelfulde hyrekontrakter – blandt meget andet.

  ‘Aressa’ lå tilbageholdt i Goole i halvanden måned og fik 12. marts lov til at afsejle mod forevisning af dokumenteret aftale med værft om reparationsophold.

  Da Søfartsstyrelsens havde konstateret flere brud på the Maritime Labour Convention, blev ITF-Danmark orienteret.

  ITF-inspektør Morten Bach torsdag om bord for at tilbyde besætningen sin hjælp i forbindelse med manglende lønudbetalinger mv.

  -Men jeg blev kort og godt smidt i land af skibets russiske kaptajn, der under ingen omstændigheder behøvede hjælp, siger Morten Bach.
  ”Det var mit klare indtryk, at besætningen er undertrykt og bange for konsekvenserne ved at kontakte f.eks. os. Og det, jeg nåede at se af skibets tilstand, er bedst beskrevet med et enkelt ord: Rystende.

  -Kaptajnen fastholdt, at rederiet har bestilt proviant, og at det ville komme om bord i dag. Men jeg har min tvivl, siger Morten Bach.

  ”Vi følger op og kontrollerer, at der kommer proviant og vand om bord”, siger synschef Martin John.

  Med udsigten til en sandsynligvis længerevarende tilbageholdelse af skibet, dets tilstand taget i betragtning, er der risiko for, at rederiet bare lader besætningen i stikken.

  ”Det ser vi desværre af og til. Og her har vi allerede gode samarbejdsrelationer på plads til at tage hånd om det, hvis det skulle ske”, siger Martin John.

  Kilde: CO-Søfart

  (Visited 10 times, 1 visits today)