Hækkerup kritiserer i Dan-Bunkering sag

  0
  REKLAMA

  Allerede i 2016 blev Danmark af USA advaret om, at Dan-Bunkering kunne være involveret i sanktionsbrud ved at have medvirket til leverancer af flybrændstof til Syrien.

  Men sagen har siden samlet støv hos politimyndighederne og Dan-Bunkering er således i dag hverken sigtet eller tiltalt i sagen. Og myndighedsbehandlingen afføder nu en skarp kritik fra den nytiltrådte justitsminister efter læsning af Rigsadvokatens udbyggede redegørelse om sagen.

  “På baggrund af redegørelsen finder jeg for det første, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ikke visiterede sagen korrekt, og at SØIK selv burde have efterforsket en sag af denne karakter i stedet for at oversende den til en politikreds. Jeg har noteret mig, at Rigsadvokaten er enig heri. For det andet finder jeg det utilfredsstillende, at Fyns Politi – da politikredsen fik ansvaret for sagen – i en meget lang periode reelt ikke efterforskede den. Endelig finder jeg, at sagen udstiller et meget langstrakt forløb mellem myndighederne, der har betydet, at efterforskningen er blevet forsinket.
  Det er således samlet set min opfattelse, at politiet og anklagemyndigheden ikke har levet op til det ansvar, der følger i en så alvorlig sag,” skriver Nick Hækkerup i et brev til Folketingets Retsudvalg om sagen.

  Han forventer nu, at sagen bliver færdigbehandlet “hurtigst muligt” og har samtidig bedt sine embedsmænd om sammen med Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet at sikre et effektivt myndighedssamarbejde i sager, der omhandler brud på EU-sanktioner.

  Dan-Bunkering, der er et datterselskab af Bunker Holding i Middelfart, har konsekvent afvist at have solgt jetbrændstof til sanktionerede selskaber eller brudt sanktionerne mod Syrien.

  Redaktionen

  (Visited 10 times, 1 visits today)