Dansk sikkerhedsforslag støttet af IMO

  0
  REKLAMA

  En del af dagsordenen omhandlede et udkast til tiltag, der skal forbedre sikkerheden ved fortøjning baseret på et oprindeligt dansk forslag.

  Tiltagene indebærer en ændring af SOLAS-konventionen og et sæt retningslinjer, der har til formål at forbedre den nuværende situation, hvor ulykker og usikre arbejdssituationer ofte opstår under fortøjning af skibe. De godkendte tiltag forventes at blive vedtaget på næste komitémøde i 2020, skriver Søfartsstyrelsen i en pressemeddelelse.

  Ud over sikker fortøjning drøftede komiteen også mulige sikkerhedsproblemer ved skibsbrændstof i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye 0,5% svovlgrænse, 1. januar 2020. Dette resulterede i en MSC-resolution, som blandt andet anbefaler frivillig rapportering af tilfælde, hvor brændstof ikke opfylder sikkerhedskravene i SOLAS-konventionen, og en plan for det videre arbejde med emnet i 2020 og 2021.

  Derudover godkendte MSC et sæt midlertidige retningslinjer for test af autonome skibe med henblik på at bistå medlemsstaterne, industrien og andre involverede i sådanne tests.
  I forbindelse med mødet afholdt den danske delegation en præsentation om cybersikkerhed, hvor en repræsentant fra Maersk fremlagde deres erfaringer fra cyberangrebet i 2017.

  Kilde: Søfartsstyrelsen

  (Visited 6 times, 1 visits today)